Tuesday, March 17, 2009

Conny Larssons Oärlighet Och Bedrägeri

(Click Here For The English Version)
Conny Larssons Oärlighet Och Bedrägeri
På Conny Larssons officiella hemsida vedicmasterclass.org har det två gånger hävdats att Conny Larsson var ett kanaliserande Medium (“trance channel”) för den odödlig profeten, Rishin och Chiranjeevin Vyasa. Efter att först ha gett denna information till allmänheten skyndade sig Conny Larsson att ändra uppgifterna på sin hemsida och att även ändra det skriftliga vittnesmålet av Judith Bourque (genom att förfalska hennes eget vittnesmål som ursprungligen publicerades på vedicmasterclass.org domän sedan mitten till slutet av 2006). Se nedanstående bilder från hemsidan, ‘före’ och ‘efter’:

FöRE (relevant text är markerad)

Svensk översättning:
Conny Larsson, Sverige/Cypern - Grundare av Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Författare och psykoterapeut. Andlig kanal för ‘Vyasa, den första Rishin’. Under Mästarkursen guidade Conny deltagarna i kunskapen om det Vediska Mantrasystemet med beaktande av nervsystemets sju chakras. Genom honom kanaliserar Vyasa 4000 år gammal kunskap för gruppen som helhet, och ibland för oss som individer. Han tog oss också igenom processer för att öka vår medvetandenivå. conny@email.com”

EFTER (observera att den aktuella texten togs bort)

Svensk översättning:
Conny Larsson, Sverige/Cypern - Grundare av Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Författare och psykoterapeut. Under Mästarkursen guidade Conny deltagarna i kunskapen om det Vediska Mantrasystemet med beaktande av nervsystemets sju chakras. Han tog oss också igenom processer för att öka vår medvetandenivå. conny@email.com”FöRE (relevant text är markerad)

Svensk översättning:
“Möte för Masters’ Class på Cypern var oerhört inspirerande och ett utmärkt exempel på hur man kan spendera en meningsfull semester. Vi var en grupp lärare från flera olika länder, var och en bidrog i gruppen med sin kunskap och erfarenhet av ett område (...) Conny talade om de sju olika nivåer av medvetande och gjorde även vissa kanaliseringar av Vyasa, ”den första Rishin, eller Profeten”. Detta, om något, var en extra bonus på seminariet (...) Jag ser verkligen fram emot nästa evenemang av detta slag som Conny organiserar! Judith Bourque, Holistisk terapeut och oberoende filmskapare

EFTER (observera att den aktuella texten har ändrats)

Svensk översättning:
“Möte för Masters’ Class på Cypern var oerhört inspirerande och ett utmärkt exempel på hur man kan spendera en meningsfull semester. Vi var en grupp lärare från flera olika länder, var och en bidrog i gruppen med sin kunskap och erfarenhet av ett område (...) Conny talade om de sju olika nivåer av medvetande och gjorde även vissa tolkningar av Vyasa, ”den första Rishin, eller Profeten”. Detta, om något, var en extra bonus på seminariet (...) Jag ser verkligen fram emot nästa evenemang av detta slag som Conny organiserar! Judith Bourque, Holistisk terapeut och oberoende filmskapareConny Larssons omfattande anspråk på att vara en Andlig Medial kanal (“Trance Medium”):
Conny Larsson är en oärlig person som på ett skamlöst sätt försöker undertrycka och dölja sina tidigare påståenden om att vara ett andligt “Trance Medium”, därför att denna information fullständigt undergräver hans egen trovärdighet, samt trovärdigheten av den Anti-Sai rörelse som han grundat. Det är oomtvistat att både Barry Pittard och Robert Priddy (fanatiska smutskastare av Sai Baba) utövat påtryckningar på Conny Larsson för att dölja hans anspråk, eftersom Pittard & Priddy ofta hänvisar till synska och mediala personer som “absurda charlataner”. Slutsatsen blir naturligtvis att Conny Larsson också är en “absurda charlatan” eftersom han påstår sig vara ett “transmediet”, en synsk Healer, en lärare i Vediska mantras, en aura-läsare, en utövare av kristallpendling och en person som utför seanser!

Men tråkigt nog för dessa tre (Larsson, Pittard & Priddy) är det nu så att sanningen om Conny Larssons påståenden redan är officiell med hjälp av olika oberoende webbplatser, webbplatser som inte är associerade med Sai Baba-rörelsen. Conny Larssons mediala demonstrationer har offentliggjorts på den svenska dagstidningens Norrländska Socialdemokratens (NSD) hemsida under rubriken “Medium drog fullt hus” (Ref). Det finns flera svenska hemsidor som annonserar Conny Larssons mediala tjänster och hänvisar till honom som en som ger “mediala demonstrationer”, som bedriver “trance healing seanser”, som är ett “internationellt trance medium”, som är en person som kan “läsa auran” och diagnostisera sjukdomar med hjälp av en “andlig guide” och en kristall-pendel. Faktum är att en hemsida även publicerade bilder på Conny Larsson ner denne ger tämligen utmanande ”medial healing”. Och till råga på allt, Conny Larsson annonseras ut på hans vedicmasterclass.org domän i direkt samarbete med andra “lärare” som är självutnämnda synska, healer, mediala, clairvoyanta, sexuella healers och New Age utövare (Ref).

Verkligen synd att Conny Larsson inte hade den mediala förmågan att se konsekvenserna av hans omfattande och enträgna anspråk, ett anspråk som han annonserat ut på Internet och via olika utländska media. När Conny Larsson konfronteras med saklig information, är hans typiska tillvägagångssätt att förneka, förvränga, och förfalska. Alltså samma handlande som i sitt förhållande till hans tidigare guru Sri Sathya Sai Baba.

Tuesday, March 3, 2009

Filmmaker Judith Bourque

Filmmaker Judith Bourque


Introduction To Judith Bourque
Judith Bourque has been an independent filmmaker since 1980 and film editor since 1986. Her production company works mainly with documentaries. Judith Bourque produced a 16mm film entitled “Sowing for Need or Sowing for Greed” on the genetic manipulation of food, produced an infrared meditational film entitled “Hot and Cold Mandala” and produced the TV documentary “The Real Patch Adams”. Judith Bourque is the webmaster and registrant for the therealpatchadams.com domain:

Registrant: Judith Bourque
Address: Jungfrug. 7b 114 44 Sthlm Stockholm, SE
Phone: +46 86504830
Phone: +46 733012147
Fax: +46 86638943

Judith Bourque - Conny Larsson’s Cover-Up Cult Disciple
On Conny Larsson’s official website at vedicmasterclass.org, it was claimed (twice) that Conny Larsson was a psychic “trance channel” for the immortal sage, rishi & chiranjeevin Vyasa. After bringing this information to the attention of the general public, Conny Larsson rushed to do damage control by changing his profile and by changing the written testimony of Judith Bourque (essentially falsifying her first-hand testimony as originally published on the vedicmasterclass.org domain since mid to late 2006 - February 2009). See the ‘before’ and ‘after’ screencaps:

BEFORE (relevant text is highlighted)

Conny Larsson, Sweden/Cyprus - Founder of Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Author and psychotherapist. Transchannel for ‘Vyaasa, the first Rishi’ During the Master Class Conny guided participants in the knowledge of the Vedic Mantra systems with regard to the 7 chakras of the nervous system. As Vyaasa he channeled 4000 year old knowledge for the group as a whole and at times for us as individuals. He also took us through processes to expand our levels of consciousness. conny@email.com”

AFTER (note that the relevant text was removed)

Conny Larsson, Sweden/Cyprus Founder of Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Author and psychotherapist. During the Master Class Conny guided participants in the knowledge of the Vedic Mantra systems with regard to the 7 chakras of the nervous system. He took us through processes to expand our levels of consciousness. conny@email.com”BEFORE (relevant text is highlighted)

“Meeting for the Masters’ Class in Cypress was truly inspiring and an excellent example of how to spend a meaningful holiday. We were a group of teachers from several different countries, each bringing to the class an area of acquired knowledge and experience...Conny spoke about the seven different states of consciousness and also did some trance channeling of Vyaasa, ‘the first Rishi, or Seer’. That, for sure was an extra bonus at the seminar...I really look forward to the next event of this kind that Conny organises! Judith Bourque, Holistic Therapist and Independent Filmmaker

AFTER (note that the relevant text was changed)

“Meeting for the Masters’ Class in Cypress was truly inspiring and an excellent example of how to spend a meaningful holiday. We were a group of teachers from several different countries, each bringing to the class an area of acquired knowledge and experience...Conny spoke about the seven different states of consciousness and also did some interpretations from Vyaasa, ‘the first Rishi, or Seer’. That, for sure was an extra bonus at the seminar...I really look forward to the next event of this kind that Conny organises! Judith Bourque, Holistic Therapist and Independent FilmmakerJoe Moreno personally emailed Judith Bourque twice regarding the change in her original testimony (about Conny Larsson’s trance channeling of Vyasa) and she adamantly refused to answer his queries. Therefore, it can only be concluded that Judith Bourque is purposely covering-up and suppressing information on behalf of her spiritual & psychic guru Conny Larsson. Judith Bourque:

 1. Is heavily involved in Conny Larsson’s psychic cult.

 2. Has been visiting Conny Larsson for 3+ years in Cyprus.

 3. Was personally initiated into meditation by psychic trance medium Conny Larsson.

 4. Became a Vedic Mantra Meditation Teacher under Conny Larsson’s guru-ship.

 5. Is one of two “International Coordinators” for the Master Class (the other being Conny Larsson).

 6. Is the prime organizer for Conny Larsson’s psychic & meditation conferences and seances.

 7. Advertises herself on Conny Larsson’s official vedicmasterclass.org domain as a spiritual authority.

Judith Bourque - A Spiritual Profile
Besides being a devotee of psychic trance medium Conny Larsson, Judith Bourque is also a devotee of the Indian Gurus Amma & Kalki Bhagavan (see picture below):
Judith Bourque is a self-professed spiritual authority who believes she has the power to bestow “deeksha” on spiritual adherents:
Deeksha is also called Oneness Deeksha in India and Oneness Blessing elsewhere.

Deeksha is a transfer of spiritual energy to the neocortex of the brain. Deeksha initiates a neurobiological change in the brain that when complete enables the senses to be free from the constant interference of the mind. When the senses are unclouded by the mind’s interpretations, a natural clarity of perception occurs with accompanying spontaneous feelings of joy, inner calmness and a connection to the Oneness in everything.

Deeksha is transferred by the Deeksha giver normally placing his or her hands onto the crown of the head. Experiences during the deeksha vary, sometimes strong, sometimes subtle, sometimes delayed until even days later. The recipient may experience a tingling sensation in the head, or blissful feelings running through the body, or sometimes nothing at all. Whatever the experience, the recipient can trust that the process of enlightenment has begun, a process designed for your own nature that will lead gradually (or sometimes spontaneously) into Awakening.
(Reference)

That’s right: Judith Bourque actually believes she has the power to physically change the structure of the brain and open people up to enlightenment by giving them “deeksha”. Needless to say, Kalki Bhagavan is a controversial guru who has many critical websites about him (Ref) and he is attacked in the exact manner that Conny Larsson and Ex-Devotees attack Sathya Sai Baba. As a matter of fact, Conny Larsson referred to Kalki Bhagavan in his interview with Kersten Monk and said “ We have the new Kalki with his Amma (trans. Mother) in India and his monkey tricks. Those who have left Maharishi and Sai Baba are hoping that Kalki (Avatar) will now be their image of God. They will find in time that they have lost everything on the journey, partner, home, children and money. Alas, they dare not listen to their own voices.” Conny Larsson bashed & trashed Judith Bourque’s guru and presents himself as someone higher and better than all other gurus.

Judith Bourque also solicits herself as (Refs: 01 - 02):

 • Licensed Teacher of Vedic Mantra Meditation (from Psychic Medium Conny Larsson)

 • Licensed Teacher of Re-Evaluation Counseling

 • Licensed Massage and Endermologie Therapist

 • Dream Interpreter - Dream Therapist

 • Teaches the the Esoteric Dream School dreamwork (Ref)

 • Shamanic Healing Methods

 • Shamanic Healer

 • Deeksha Giver (training from Bhagavan Kalki, India)

 • Holistic therapist and TM and Re-Evaluation Co Counseling Teacher

 • Director of Freelancefilms

 • Vedic Mantra Meditation Teacher

 • Taught the Shamanic Drum Journey, Dream Interpretation and Group Dynamics at Master Class by Conny Larsson

 • User and promoter of the QX/SCIO frequency healing device (Pro - Con)

 • International Coordinator for the Master Class


Judith Bourque - In Conclusion
Although Conny Larsson continually attempts to portray himself as a sincere and bona fide psychic trance medium, meditation master and Vedic mantra acharya, he acts very much like a cult leader who operates on the premises of suppression and cover-ups. It is a fact that Conny Larsson solicited himself as a psychic trance medium for Maharshi Vyasa. It is also a fact the Conny Larsson and Judith Bourque purposely and knowingly falsified and removed information from the vedicmasterclass.org website in a brazen attempt to cover-up and suppress Conny Larsson’s psychic trance medium claims.

Instead of giving lip service to love, truth, compassion, healing and spirituality, Judith Bourque should first practice what she preaches. Falsifying testimonies and covering-up information for her psychic Guru do not speak well for Judith Bourque’s spiritual integrity. Judith Bourque is an exemplary example of Conny Larsson’s pseudo-spirituality.