Tuesday, April 13, 2010

Conny Larssons ändrade historier om Maharishi Mahesh Yogi

(Click Here For The English Version)
Conny Larssons ändrade historier om Maharishi Mahesh Yogi

När blev Conny Larsson Maharishi Mahesh Yogis privata sekreterare? 1971 eller 1973?
griess.st1.at/gsk/fecris/english%20Larsson.htm
Conny Larssona: “1971, jag blev guruns privata sekreterare och reste med honom överallt - dag som natt.”

vedicmasterclass.org/conny_larsson.php
Conny Larsona: “1973 – Privat sekreterare åt Maharishi Mahesh Yogi, grundaren av TM organisationen.”

snowcrest.net/sunrise/Pbconhis.htm
Conny Larssona: “Jag var [TM grundaren] Maharishi Mahesh Yogis sekreterare under år 1973.”

När lämnade Conny Larsson Maharishi Mahesh Yogi? 1975 eller 1976?
griess.st1.at/gsk/fecris/english%20Larsson.htm
Conny Larsona: “Det blev för mycket för mig så jag sa till min Mästare: Jag kan inte följa dig längre. Så jag lämnade år 1975.”

home.hetnet.nl/~ex-baba/engels/witnesses/conny.html
Conny Larssona: “Jag var förtvivlad på grund av det faktum att hade lämnat min Mästare Maharishi Mahesh Yogi 1976...”

Varför lämnade Conny Larsson Maharishi Mahesh Yogi?

 1. På grund av stora summor pengar i avgifter för en viss TM-kurs:
  • saionline.org/essays/little_clown.html
   Conny Larsona: “Jag var en ganska förmögen person (herr Larsson var en välkänd skådespelare i Sverige i sin ungdom), och gick med i Maharishi Mahesh Yogis organisation för Transcendental meditation (TM) när jag var nitton år. Jag var hans sekreterare, hans massör och hans ‘natt-pojke’, dvs. jag vaktade honom på natten. År 1975 hade vi en meningsskiljaktighet på grund av vissa omständigheter, samt att han började ta mycket stora summor pengar i betalt för en viss Transcendental meditationskurs. Jag bestämde jag mig för att detta inte var rätt och jag sa det till honom, och jag bad honom att ändra det eller sluta. Jag gav honom fyra dagar att tänka över det och sedan kontaktade jag honom igen. Han insisterade på att jag hade fel och han rätt. Jag var inte överens om hans arbetssätt, så därför kände jag att jag var tvungen att lämna honom.”


 2. På grund av organisatoriska skäl:
  • home.hetnet.nl/~ex-baba/engels/witnesses/conny.html
   Conny Larssona: “När jag kom till er 1978 var jag förtvivlad på grund av att jag hade lämnat min Mästare Maharishi Mahesh Yogi 1976, främst på grund av organisatoriska skäl. Under min tid med honom blev jag hans personliga sekreterare och älskade uppgiften att tjäna en Helig man med mina bästa intentioner. Under hans överinsyn utbildade jag mig i Rishikesh 1969 till att bli meditationslärare i den urgamla Shankaracharya-traditionen. Hans egen guru var Shankaracharya av JyotirMath.”


 3. Eftersom Maharishi påstås ha önskat sig ett eget Nobelpris, och eftersom han påstås ha ljugit om levitation och ett förfalskat foto:
  • griess.st1.at/gsk/fecris/english%20Larsson.htm
   Conny Larsona: “Jag började vakna upp när han förklarade att Moder Teresa var den värsta sortens människa på jorden. Hon fick senare Nobelpriset. Hans största problem med henne var att han ville själv ha Nobelpriset. Jag fick i uppgift att manipulera de som var ansvariga för att välja de personer som skulle utses. Vi försökte att göra detta och lyckats, han hade stor påverkan på den tiden, och blev också nominerad, men detta blockerades av kung Olaf i Norge. Han började då påstå att alla hans lärare, och jag var en av dem, snart kommer att levitera. Vi skulle flyga och vi skulle besöka alla typer av planeter som psykiatriker och andra andliga lärare alltid hade berättat om för oss. Jag insåg att detta inte kunde vara sant eftersom jag själv var lärare på dessa kurser. De kallade detta för TM-Sidhi programmet. Vid dessa ‘flygande’ kurser satt människor med benen i kors på sina madrasser och de hoppade samtidigt som de satt så där. Efter ett tag kunde man bli mycket skicklig på detta och kunde hoppa upp som högt som en meter eller så, för att sedan falla tillbaka igen. Jag hörde Maharishi säga till en fransk fotograf att klippa bort när de ‘ramlade ner’ och lägga ihop bilderna när de var ‘uppe’ så att det gav intrycket av att de flög. Så han satte ihop dem så och det sändes ut över hela världen. Det var för mycket för mig och jag sa till min Mästare: Jag kan inte följa dig längre. Så jag lämnade år 1975.”


 4. På grund av Maharishis påstådda sexuella umgänge med män:
  • tmfree.blogspot.com/search/label/sex
   Conny Larssona: “Han brukade kalla på en flicka lite då och då och jag trodde alltid att han dikterade ett brev eller något liknande mitt i natten. Flickorna som kom dit sist på natt såg aldrig glada ut när de kom ut från den 30 minuter långa träffen, men jag tänkte aldrig på att det kunde vara ett sexuellt möte. Efter vad jag vet nu så känner jag mig bara generad över att min Mästare inte kunde stå för sin egen sexuella lust eller kärlek till kvinnor. Det hade varit helt OK för mig ändå. Men att dölja och ljuga och skapa en M-grupp som jag och flera andra pojkar tillhörde var bara som en såpopera känner jag nu.

   När det gäller MMY’s skuld, är han väl medveten om den, för en dag efter att ha haft sex på taket av hans hus under månsken och i skydd av ett myggnät kallade han på Tatwalababa, den nakna Yogin, för att få hans beskydd och för att han skulle rena ashramet, detta var vad han förklarade för kvinnan han hade legat med. De älskade varandra i flera år. Titta på gruppbild från en av de bilder som MMY gjorde i Rishikesh när du var där, du är med på bilden och så är MMY och kvinnorna han älskade och låg med.”Skrev Dr Hislop till Maharishi 1973?

Conny Larsson hävdade:
snowcrest.net/sunrise/Pbconhis.htm
“Jag var [TM grundaren] Maharishi Mahesh Yogis sekreterare under år 1973. Då kände jag inte till Dr Hislop. En dag det året kom det ett brev till Maharishi från denna Dr Hislop, sägandes att han inte kunde stanna kvar i TM-rörelsen, för nu han hade träffat Gud i form av Avatar Sai. Därefter lämnade Hislop Maharishi och TM-rörelsen. Maharishi, som hade investerat mycket i Dr Hislop, utsett honom till hans första lärare i västvärlden och även låtit honom vara sekreterare under en tid, mådde dåligt av detta. Han bad mig att skriva ett brev till Hislop och berätta om alla de fantastiska saker som hände inom TM rörelsen och att Dr Hislop hade en naturlig del i detta. Han bad också Hislop att inte följa denna nya Mästare för han var inte alls någon avatar. Hislop fick nu veta att han följde en mörk väg.”

Connys uppgifter motsägs direkt av John Hislop själv i sin bok ‘Min Baba och jag’ (där Hislop säger att han lämnade Maharishi 1968, fem år före Conny påstår).

Hur länge var Conny Larsson Maharishis sekreterare?
vedicmasterclass.org/conny_larsson.php
Conny Larsson: “1973 – Privat sekreterare till Maharishi Mahesh Yogi grundaren av TM organisationen”

snowcrest.net/sunrise/Pbconhis.htm
Conny Larsson: “Jag var [TM grundaren] Maharishi Mahesh Yogis sekreterare under år 1973.”

Enligt ett uttalande som tillskrivs Mark Landau på FairfieldLife Yahoo-gruppen, var Conny Larsson Maharishi personliga sekreterare bara under ett par veckor. Den lyder:
“Mark Landaus kommentar: av vad jag mins, Connys tid på jobbet var begränsad till ett par veckor - jag blev förvånad över hur kort den blev, men i efterhand skulle jag tillskriva det hans integritet, lyhördhet och vad han upplevde.” (Referens)

Liksom med Sathya Sai Baba, Conny Larssons berättelser om Maharishi Mahesh Yogi har förändrats, från att ha varit ganska oskyldiga påståenden till väldigt kränkande. Varför?

Conny Larssons tveksamma associering med Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati

(Click Here For The English Version)
Conny Larssons tveksamma associering med Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati, Guru till Maharishi Mahesh Yogi

Jag har nyligen upptäckt flera bilder av Conny Larsson poserande framför bilder av Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati (Guru till Maharishi Mahesh Yogi). Det är upprörande att Conny Larsson försöker framhäva sig själv i associering med Brahmananda Saraswati när han har intagit en negativ och kränkande ställning mot Maharishi Mahesh Yogi. Föga förvånande har denna information avsiktligt försökts undertryckas av Conny Larsson.

Klicka på följande Screencaps för att visa den ursprungliga bilden:

01 - 02 - 03 - 04

Den stora frågan är:

 • Varför har Anti-Gurun Larsson poserat framför bilder av Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati under åratal när han är samtidigt är emot Maharishi Mahesh Yogi?

 • Är Anti-Gurun Larsson nu hängiven Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati?

 • Var Anti-Gurun Larsson hängiven Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati samtidigt som han var en Sai-hängiven?

 • Varför vill Anti-Gurun Larsson framhäva sig själv i association med indiska Gurus och hinduistisk filosofi?


Det är mycket förbryllande att Conny Larsson offentligt vill associera sig själv med Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati. Efter att grundligt gjort upp Maharishi Mahesh Yogi och Sri Sathya Sai Baba lanserar sig Conny Larsson omedelbart som en Guru, leder “Master Classes”, initierar lärjungar med Vediska mantran, lär ut meditation, ger föreläsningar och seminarier om andlighet och tar på sig rollen som en Andlig Healer och ett synskt medium. Conny Larsson är också involverad i Joga Harmonia webbsida (lägg märket till alla bilder och kommentarer som ägnas åt honom). Märkligt nog, JogaHarmonias grundare och lärare är alla djupt hängivna Swami Brahmananda Saraswati. Conny Larssons fortsatta association med indiska Gurus (även efter hans avståndstagande av Maharishi och Sai Baba) belyser med tydlighet det faktum att han har en dubbelbottnad och tvetydig personlighet med djupa konflikter, (något som jag har påpekat i flera år).

Thursday, November 5, 2009

Conny Larsson's Alleged Paedophilia Dilemma

Conny Larsson’s Alleged “Paedophilia” Dilemma

In 2005, Gerald Joe Moreno received the following emails from Sebastian Zimnicki from Poland who used the anonymous name “Ramana”. Sebastian Zimnicki claimed that Psychic Medium Conny Larsson (a caustic critic and ex-devotee of Sathya Sai Baba) attempted to bribe him and his twin brother (Tomasz) with money to spread false sexual abuse allegations against Sathya Sai Baba:


Name: Ramana
Email: ramana@o2.pl
Gender: Male
Location: Poland
IP: 217.153.170.147
Hostname: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
Comment About: Suggestions
Date/Time: Sunday, 25 September 2005 --- 13:29:46 PM

Hi

I read your web site . IS very good, really very good.

Only you can write on the top this website that this is good website about sai baba, because I was thinking that this is again bad website like exbaba com. Because when you on your website on first are clear to see names like Conny Larsson,Al , Sam Young etc, So this can mean that this web site is anty sai baba, So please give or put some statment that this web site is good.

And Can I help u some how with this site?

Ramana


Name: Ramana
Email: ramana@o2.pl
Gender: Male
Location: poland
IP: 83.22.146.154
Hostname: dzi154.neoplus.adsl.tpnet.pl
Comment About: Comments
Date/Time: Wednesday, 02 November 2005 --- 11:09:26 AM

Hi

I sent to you few weeks ago email and I dont have time to replay you, Im sorry. Now Im again In Poland so I have time to write. I wanna share with you about Conny Larsson,well I knew him very well, I and my brother used it organizeted for Conny Larsson teaching meditation courses in whole Poland for Sai Devotees. So This was during 1997 till 1999. We were very close friends with Conny, To make this story short I want inform you that Conny is good actor and he tell all time untruth storys about his interviews, when he talked to people about Sai Baba and his interviews he all time tell different storys, he said something diffrent in 1998 and year after he said this same interview diffrent. He lies all time. I belived that Conny had maybe interiviews during 1980 till 83 and since that time he made up other interviews. So he got last interview I think in 1999.In this interview 1999 I belived him because he had witness.

When he came to Poland in September 1999 he said that Baba rape him many times and Baba is fraud. We were shocked, he said that he is now ex baba devotee. Also he wanted forses us to tell that Sai Baba rape even me and my brother! We said Why i should lie? HE replay because this is game, this demon sai baba must bit. HE said- tell people in sai movemnt in poland that sai rape you-,I said NO I will not lie! Conny said I will pay you money only say that sai baba make sex with you. I dont even tell that this was our last meeting with Conny. As you see Conny is.. I dont know little crazy? Also I met Alayer In India 1999.Even in 3 august 1999 we were sitting in same plane (in this same sitts) to Bombay from Putapartii. We were also good friends because he know Conny Larsson very well, Alayer speak about Baba in good way, he all time said that he love Baba etc. BUt when HE came back to USA he spoke with Conny in august 1999 he decided left Baba as Conny do. Maybe Conny paid him like he wanted paid us?

Ramana from Poland

Sorry for my broken english

In response to these two emails, Conny Larsson published a series of emails (which are still located at: saibabaexpose.com/morono.htm) in which the Zimincki Twins blatantly lied about Moreno and claimed intimate friendship and alliance with Conny Larsson.

Fast forward to 2009 and Anna Rykowska-Grzywna (a disciple of Psychic Medium Conny Larsson) wrote an article in which she claimed:

 • The Zimnicki Twins are liars.

 • The Zimnicki Twins came from a “pathological family”.

 • The Zimnicki Twins would do anything for money.

 • The Zimnicki Twins cheated Conny Larsson out of money.

 • The Zimnicki Twins slandered Conny Larsson when he stopped giving them money


Anna Rykowska-Grzywna: “In the last leaflet which was forwarded to me by a gentleman from Szczecin I read about twins brothers – Tomasz and Sebastian Zimnicki, who live in GoleniÓw near Szczecin. The afore said gentlemen were allegedly paid by Conny Larsson to claim that they were sexually harassed by Sai Baba. I happen to know the two gentlemen well and I know that they can make up any story for whoever pays them. The author of the leaflet described in his own imaginary way in detail the whole life of Conny Larsson. He did not give his name but he did give my address as the headquarters of Conny Larsson’s sect in Poland. The author says in the leaflet that the twins came back contrite to Sai Baba in 2003 and begged him for forgiveness they allegedly received. Well, I wish to advise the anonymous author that in 2005 the twins came to Kamieñ Pomorski, where together with Conny Larsson we taught at a teacher training course for the whole of July, and also asked him for forgiveness. They even offered their help in publishing his book in Poland and they set up his internet site, which they then destroyed claiming that it was done by the Sai organisation. In 2006 they also came to Poznañ for Conny Larsson’s meditation courses. The twin brothers come from a pathological family and Conny Larsson took care of them when they were starving. They got so used to cheating him out of his money that they started slandering him when he stopped giving it to them.” (Reference)

Since Anna Rykowska-Grzywna claimed the Zimnicki Twins would do anything for money, did Conny Larsson pay the Zimnicki Twins to lie about Moreno?

Anna Rykowska-Grzywna would not have published her criticism of the Zimnicki Twins had she not obtained the cooperation and consent of Conny Larsson (who even supplied her with a scanned copy of his criminal report and an official translation of his criminal report into Polish by a court reporter).

Conny Larsson told Anna Rykowska-Grzywna that the Zimnicki Twins cheated him out of money and slandered him after he stopped giving them money (dubious claims considering that Conny Larrson never took any sort of legal action against the Zimnicki Twins). Therefore, it is a self-admitted and irrefutable fact that Conny Larsson had a monetary relationship with the Zimnicki Twins. It is not far-fetched that Conny Larsson may have offered the Zimnicki Twins money to make false sexual abuse allegations against Sathya Sai Baba.

The fact remains that Sebastian Zimnicki relayed the bribery allegation to Moreno freely and anonymously and didn’t realize that Moreno could trace his anonymous email to him. Therefore, the sexual abuse bribery claim made against Conny Larsson by Sebastian Zimnicki appears to be rooted in fact because Conny Larsson is now attempting to do damage control by attacking the Zimnicki Twins through his disciple Anna Rykowska-Grzywna. Shocking!

The former “friendly” email correspondence that Conny Larsson published from the Zimnicki Twins on his official saibabaexpose.com domain is therefore fraudulent. The truth has finally come out!

Anna Rykowska-Grzywna & The Paedophilia Allegations Against Conny Larsson

According to Anna Rykowska-Grzywna, Conny Larson (who is openly and proudly bi-sexual) is widely being attacked as a “paedophile”. As Ex-Devotees are so fond of saying, “there’s no smoke without fire”. It does not matter that Conny Larsson defended himself against the paedophilia allegations by releasing a police background check showing he has no convictions. Sathya Sai Baba has no convictions either. If Conny Larsson alleges that Sathya Sai Baba is a “paedophile” (although the Guru has no convictions), then it is most certainly possible that Conny Larsson is also a “paedophile” (although Larsson has no convictions)! Conny Larsson’s illogic and shabby arguments come back to bite him.

Conny Folke Eugen Larsson & Anna Rykowska-Grzywna - In Conclusion

In conclusion, it can be presumed that Conny Larsson is just as guilty as Sathya Sai Baba despite the absence of any official, legal documentation to support the accusations made against either of them. Conny Larsson set the standard of “presumed guilty without legal documentation” against Sathya Sai Baba and now Conny Larsson has to suffer the perception of alleged impropriety on the same grounds!

The facts that Conny Larsson admitted to psychic fraud, attempted to cover up and suppress the fact that he is a self-professed prophet and trance channel for Vyasa (with the help of his devotee Judith Bourque), published fraudulent screencaps against Moreno, maliciously accused Moreno of using anonymous IPs by resorting to IP header fraud and admitted to being diagnosed by a psychiatrist with Histrionic Personality Disorder raises valid suspicions that Conny Larsson is dishonest, hateful, manipulative and has something to hide.

 1. Conny Larsson remains strongly suspected of attempting to bribe the Ziminicki Twins with money to slander Sathya Sai Baba with false sexual abuse allegations.

 2. Using the very same arguments and standards that Ex-Devotees (including Conny Larsson) employ to accuse Sathya Sai Baba of pedophilia, Conny Larsson could similarly be strongly suspected of alleged pedophilia (as there are several internet rumors making that exact claim).


Conny Larsson is openly and proudly bi-sexual (even releasing this information through Swedish newspapers and on Anti-Baba websites) and conceded that he did in fact have sex with men! Sathya Sai Baba has never (ever) made such an admission. Conny Larsson has therefore solidly situated himself between rocks and a hard place.

Sunday, September 27, 2009

Conny Larsson Admits To Fraud

Conny Larsson Admits To Fraud

The following admission came from an e-mail that Conny Larsson personally sent to Robert Priddy (which was forwarded to Kevin R.D. Shepherd; a caustic critic and defamer of Sathya Sai Baba) in which Conny Larsson explicitly DENIED that he is a psychic, medium, channeler and/or clairvoyant.


kevinrdshepherd.info/internet_terrorist_gerald_joe_moreno.html
Conny Larsson: “I could keep on interpreting the texts for hours, and in that sense people sometimes make their own opinion that I’m channelling, but in fact it is only me speaking out what is in my own intuitional knowledge.”
(Kevin R.D. Shepherd: This quote appeared in an email to myself from ex-devotee Robert Priddy dated December 2008.)

Kevin R.D. Shepherd: “The same qualifying source also relayed that Larsson has denied being clairvoyant, clairaudient, or telepathic.”

Therefore, Conny Larsson’s explicit DENIAL of being a psychic, medium, channeler or clairvoyant is now a documented, substantiated and irrefutable fact supported by an email sent to Robert Priddy (and viewed by Kevin R.D. Shepherd) by Conny Larsson himself. Since Robert Priddy is a known defender, supporter and associate of Conny Larsson, this information is a first-hand source that cannot be considered biased, distorted or irrelevant.

Needless to say, Moreno wrote an extensive article fully documenting and fully exposing Conny Larsson’s pervasive Trance Channel & Psychic Medium claims in an article entitled Kevin Shepherd & Psychic Medium Conny Larsson.

It is an irrefutable fact that Conny Larsson widely solicited himself as a Trance Channel & Psychic Medium on numerous New Age websites, including his own domains! The most damning evidence against Conny Larsson was published by an independent National Swedish Newspaper (Norrlandska Socialdemokraten) that wrote an article about Conny Larsson entitled “Medium Draws Full House” (Swedish: “Medium Drog Fullt Hus”) in which it was published (with Conny Larsson’s knowledge) that: 1. Conny Larsson personally claimed he is a psychic trance medium.

 2. Conny Larsson performs spirit seances.

 3. Conny Larsson personally talked about “protective spirits” on the Astral Realms and claimed he was protected by them.

 4. Conny Larsson went into a trance and channeled the dead dog of a woman in the audience, claiming the dog still barks and stands at her house.

 5. Conny Larsson channeled an astral message for Gun Isaxon (a Communist party leader in Sweden) from her deceased father, warning of health problems and not to take any office.

 6. Conny Larsson gave a demonstration of aura cleansing on an elderly woman in the audience by using a crystal pendulum.

 7. Conny Larsson claimed that body piercings affect acupuncture and meridian points and are harmful on the “cellular level”.

 8. Conny Larsson claimed he has 10,000 devotees / students in Sweden and around the world.

 9. Conny Larsson attracted “large numbers” of women (judging from the picture in the article, 100% were women).

 10. Many people remember Conny Larsson as the clown “Beppo”.

 11. Conny Larsson claimed that “Words have power. Together we can bring peace and love.”

 12. Conny Larsson warned his audience about “charlatans” who charge money for their services. Nevertheless, participants paid 100 kronor (US $14) as an entry fee (the article claimed over a hundred women were present, meaning that Conny Larsson grossed US $1,400+ just on admission fees). The weekend meditation fee is 400 kronor (US $58) and individual psychic healing sessions are 500 kronor (US $72). The article also claimed that over 400 people were learning meditation from Conny Larsson (meaning that he grossed US $23,200+ on his meditation classes alone).

 13. Conny Larsson also sold books and CDs about himself at the lecture (notice the money-making trend?).


After promoting himself since the year 2000 as a Vedic Master, Meditation Master, Mantra Acharya, Aura Cleanser, Chakra Aligner, Crystal Power Promoter, New Age Adept, Psychic Medium and Trance Channel for Maharishi Vyasa, Conny Larsson sent an email to Robert Priddy in December 2008 stating he is NOT (and never has been) a Psychic Medium or Trance Channel! Therefore, Conny Larsson’s previous claims about being a Psychic Medium and Trance Channel are entirely FALSE, FABRICATED and FRAUDULENT! Thank you Mr. Conny Larsson for coming clean and acknowledging your deceit, deception and fraudulence after a gap of eight years.

Conny Larsson should publicly recant and publish a statement on his official domains stating he is NOT (and never has been) a psychic, medium, channeler and/or clairvoyant and that his former claims of such were not true. Conny Larsson should stop hiding behind private emails and should vindicate his so-called dedication to the “truth” by coming clean in the open (just as he demands of Sathya Sai Baba, Sai Devotees and Pro-Sai Activists).

Robert Priddy believes that psychics, mediums and channelers are “absurd charlatans”. Obviously, Conny Larsson is no exception. Robert Priddy’s condemnation is also directed to all of the alleged psychics, mediums and channelers that Conny Larsson promotes, endorses and associates himself with on his vedicmasterclass.org and heartandsoulexpo.com domains.

Nice friend you got there, Mr. Conny Larsson!

These are the laughable fools who are attempting to “expose” Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Sunday, April 26, 2009

är Conny Larsson på väg att bli en sektledare?

(Click Here For The English Version)
är Conny Larsson på väg att bli en sektledare?
Conny Larsson gör många anspråk på sig själv på VedicMasterClass.org (en hemsida främst inriktad på honom, hans “Mästarkurser” och hans Anti-Sai Baba artiklar). Lustigt nog kommer de flesta av Connys s.k. “meriter” från de Gurus han en gång tillbad, men så småningom vände sig emot och anklagade för sexuella oegentligheter:

CONNY LARSSON
 • 1965-1968. Conny Larsson är utbildad skådespelare vid Statens Scenskola i Malmö, Sverige.

 • 1968-1975. Arbetar med jämna mellanrum som komiker på Malmö Stadsteater.

 • 1969. Utbildad till lärare i meditation i Rishikesh-Himalaya-Indien.

 • 1970. Utbildad till lärare i SCI (Science of Creative Intelligence, i Livigno, Italien).

 • 1973. Privat sekreterare till Maharishi Mahesh Yogi, grundaren av TM-rörelsens organisation.

 • 1980. Grundar och driver behandlingshemmet “Kärnan”. är föreståndare och huvudterapeut för narkomaner och grova brottslingar.

 • 1998. Grundade en skola för Vediska Mantra och Meditation, i Sverige, Polen och Tyskland.

 • 1998 - 2006. Håller internationella kurser och utbildar lärare i Vedisk Mantra-Meditation.

 • 2005. Gav ut boken “Bakom Clownens Mask” (Behind the Mask of the Clown).

 • 2006. Etablerade sig på Cypern för arbeta med de “Advanced Courses” (de Avancerade Kurserna) och grundar ”The International Master Class” som ska hållas framgent.

Referens

Följande synpunkter finns på hemsidan VedicMasterClass.org:

“Vårt mål är att skapa en atmosfär för öppna diskussioner och frihet att välja vad som passar dig bäst från den verksamhet som bedrivs. Sekterism är inte välkommen.”

Kommentaren ovan är helt motstridig. Jag antar att den påstådda “öppna” diskussionen inte är så öppen trots allt. De med “sekteristiska åsikter” är inte tillåtna att delta i Conny Larssons “öppna diskussioner”, de är censurerade och förbjudna att uttrycka sina åsikter och erfarenheter. Låter väldigt sektlikt om du frågar mig.

Nedanstående text är från en reklamtext för ett internationellt Yoga läger (2007) med Conny Larsson (på Yoga Harmonias hemsida, vilken till stor del ägnas till honom) där han spelar rollen som en meditationsinstruktör, initierare av Vediska Mantras och Andlig Healer:

Internationell yoga-semester med Conny Larsson i Sea Palace i Gaski nära Sarbinowo.

The Sea Palace är beläget ca 900 meter från havet i en vacker historisk park på 6,5 hektar, i en pittoresk by i Gaski mellan Koeobrzeg och Koszalin.

Placeringen av Sea Palace garanterar en trevlig och lugn retreat i en lugn miljö. I närheten av slottet finns många idrottsanläggningar: volleyboll och basketplaner, tennisbana och lekplats. En bevakad parkeringsplats finns också. För en extra liten avgift erbjuder Sea Palace även hydromassage, magnotherapy, inhalation och olika typer av massage.

Semesterperiod 1: 29 juni - 07 juli - 8 dagar.
Semesterperiod 2: 07 juli - 14 juli - 8 dagar.

Kostnad:
• 130 PLN (US $ 46) per natt för ett enkelrum. Hela kostnaden för 8 dagar = 1040 PLN (US $ 368)
• 110 PLN (US $ 39) per natt för ett dubbelrum. Hela kostnaden för 8 dagar 880 PLN (US $ 311), ytterligare person som inte deltar i klasser = 780 PLN (US $ 276)
• 100 PLN (US $ 35) per natt för tre- och fyrbeddsrum. Hela kostnaden 800 PLN (US $ 283), ytterligare person som inte deltar i klasser = 700 PLN (US $ 248)

Antalet enkel- och dubbelrum är begränsat, och de är fördelade efter “först till kvarn”-principen. Det finns badrum och toalett i varje rum samt TV och SAT-utrustning.

Anmälningar för deltagande och förskottsbetalning på 200 PLN (US $ 70) bör göras senast den 31 maj 2007, antingen direkt i Harmonia Yoga Center eller genom överföring till följande konto:
Marianna Rykowska - Grzywna PKO BP S. A. Poznan
Nr 04 1020 4027 0000 1202 0204 9773
Förskottet återbetalas inte i händelse av avbokning.

Ett modernt utrustat kök garanterar välsmakande och hälsosamma hemgjorda måltider, du kan välja mellan normala och vegetariska rätter. Lätt frukost och två större måltider per dag är inplanerade.

Vi börjar med middag på ankomstdagen vid kl. 18.00. Morgonens och eftermiddagens pass med Hatha yoga kommer att inledas och avslutas med Conny Larssons guidade meditationer. På fritiden kan du vila i parken, besöka lokala historiska platser, solbada på stranden, och på kvällen - lyssna på föreläsningar, diskutera och sjunger mantran med Conny Larsson.

Organiserad av: Anna Rykowska - Grzywna, Centrum Jogi HARMONIA ul. Towarowa 45 w Poznaniu www.jogaharmonia.pl
Email: joga@jogaharmonia.pl

Tel. 66 58 159 lub 61/853 71 12 eller mobil 600 220 961

Du kan hitta mer om Sea Palace på www.palacmorski.ta.pl


Conny Larsson ger också privata “sittningar” (“privata intervjuer”) och tror på (och är förespråkare för) kraften i Vediska mantran.
“Färga din mantel” och “den seriösa Meditationsmästaren”
Sri Sri Conny Larsson och hans Guru-uttryck “Heligare-än-Dig”Conny Larsson studerade under Maharishi Mahesh Yogi och Bhagavan Sri Sathya Sai Baba och vände sig senare mot dem och anklagade dem båda för sexuella utnyttjanden. Och vad gör sedan Conny Larsson? Han lanserar sig själv som en meditationslärare (dvs en “Guru”), en initierare av Vedisk Mantra (han ger mantran till sina “studenter” och instruerar dem hur man använder dem), blir en Synsk Healer (där han berör kvinnor på ett synbart olämpligt sätt), föreläser om yoga och andlighet, genomför seminarier och undervisar i de s.k. “Mästarkurserna”. Conny har även byggt sin egen meditations-retreat i Alsancak (6 km utanför Gime eller Kyrenia) på norra Cypern. Conny Larsson hänger sig alltså åt precis samma Guru-åkomma som han gillar att förkasta hos andra. Dessutom säger Conny Larsson sig förespråkar ett “öppet sinne”, men censurerar dem som har “sekteristiska” åsikter.

Vad kommer härnäst i denna Anti-Sai cirkus?

Tuesday, March 17, 2009

Conny Larssons Oärlighet Och Bedrägeri

(Click Here For The English Version)
Conny Larssons Oärlighet Och Bedrägeri
På Conny Larssons officiella hemsida vedicmasterclass.org har det två gånger hävdats att Conny Larsson var ett kanaliserande Medium (“trance channel”) för den odödlig profeten, Rishin och Chiranjeevin Vyasa. Efter att först ha gett denna information till allmänheten skyndade sig Conny Larsson att ändra uppgifterna på sin hemsida och att även ändra det skriftliga vittnesmålet av Judith Bourque (genom att förfalska hennes eget vittnesmål som ursprungligen publicerades på vedicmasterclass.org domän sedan mitten till slutet av 2006). Se nedanstående bilder från hemsidan, ‘före’ och ‘efter’:

FöRE (relevant text är markerad)

Svensk översättning:
Conny Larsson, Sverige/Cypern - Grundare av Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Författare och psykoterapeut. Andlig kanal för ‘Vyasa, den första Rishin’. Under Mästarkursen guidade Conny deltagarna i kunskapen om det Vediska Mantrasystemet med beaktande av nervsystemets sju chakras. Genom honom kanaliserar Vyasa 4000 år gammal kunskap för gruppen som helhet, och ibland för oss som individer. Han tog oss också igenom processer för att öka vår medvetandenivå. conny@email.com”

EFTER (observera att den aktuella texten togs bort)

Svensk översättning:
Conny Larsson, Sverige/Cypern - Grundare av Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Författare och psykoterapeut. Under Mästarkursen guidade Conny deltagarna i kunskapen om det Vediska Mantrasystemet med beaktande av nervsystemets sju chakras. Han tog oss också igenom processer för att öka vår medvetandenivå. conny@email.com”FöRE (relevant text är markerad)

Svensk översättning:
“Möte för Masters’ Class på Cypern var oerhört inspirerande och ett utmärkt exempel på hur man kan spendera en meningsfull semester. Vi var en grupp lärare från flera olika länder, var och en bidrog i gruppen med sin kunskap och erfarenhet av ett område (...) Conny talade om de sju olika nivåer av medvetande och gjorde även vissa kanaliseringar av Vyasa, ”den första Rishin, eller Profeten”. Detta, om något, var en extra bonus på seminariet (...) Jag ser verkligen fram emot nästa evenemang av detta slag som Conny organiserar! Judith Bourque, Holistisk terapeut och oberoende filmskapare

EFTER (observera att den aktuella texten har ändrats)

Svensk översättning:
“Möte för Masters’ Class på Cypern var oerhört inspirerande och ett utmärkt exempel på hur man kan spendera en meningsfull semester. Vi var en grupp lärare från flera olika länder, var och en bidrog i gruppen med sin kunskap och erfarenhet av ett område (...) Conny talade om de sju olika nivåer av medvetande och gjorde även vissa tolkningar av Vyasa, ”den första Rishin, eller Profeten”. Detta, om något, var en extra bonus på seminariet (...) Jag ser verkligen fram emot nästa evenemang av detta slag som Conny organiserar! Judith Bourque, Holistisk terapeut och oberoende filmskapareConny Larssons omfattande anspråk på att vara en Andlig Medial kanal (“Trance Medium”):
Conny Larsson är en oärlig person som på ett skamlöst sätt försöker undertrycka och dölja sina tidigare påståenden om att vara ett andligt “Trance Medium”, därför att denna information fullständigt undergräver hans egen trovärdighet, samt trovärdigheten av den Anti-Sai rörelse som han grundat. Det är oomtvistat att både Barry Pittard och Robert Priddy (fanatiska smutskastare av Sai Baba) utövat påtryckningar på Conny Larsson för att dölja hans anspråk, eftersom Pittard & Priddy ofta hänvisar till synska och mediala personer som “absurda charlataner”. Slutsatsen blir naturligtvis att Conny Larsson också är en “absurda charlatan” eftersom han påstår sig vara ett “transmediet”, en synsk Healer, en lärare i Vediska mantras, en aura-läsare, en utövare av kristallpendling och en person som utför seanser!

Men tråkigt nog för dessa tre (Larsson, Pittard & Priddy) är det nu så att sanningen om Conny Larssons påståenden redan är officiell med hjälp av olika oberoende webbplatser, webbplatser som inte är associerade med Sai Baba-rörelsen. Conny Larssons mediala demonstrationer har offentliggjorts på den svenska dagstidningens Norrländska Socialdemokratens (NSD) hemsida under rubriken “Medium drog fullt hus” (Ref). Det finns flera svenska hemsidor som annonserar Conny Larssons mediala tjänster och hänvisar till honom som en som ger “mediala demonstrationer”, som bedriver “trance healing seanser”, som är ett “internationellt trance medium”, som är en person som kan “läsa auran” och diagnostisera sjukdomar med hjälp av en “andlig guide” och en kristall-pendel. Faktum är att en hemsida även publicerade bilder på Conny Larsson ner denne ger tämligen utmanande ”medial healing”. Och till råga på allt, Conny Larsson annonseras ut på hans vedicmasterclass.org domän i direkt samarbete med andra “lärare” som är självutnämnda synska, healer, mediala, clairvoyanta, sexuella healers och New Age utövare (Ref).

Verkligen synd att Conny Larsson inte hade den mediala förmågan att se konsekvenserna av hans omfattande och enträgna anspråk, ett anspråk som han annonserat ut på Internet och via olika utländska media. När Conny Larsson konfronteras med saklig information, är hans typiska tillvägagångssätt att förneka, förvränga, och förfalska. Alltså samma handlande som i sitt förhållande till hans tidigare guru Sri Sathya Sai Baba.

Tuesday, March 3, 2009

Filmmaker Judith Bourque

Filmmaker Judith Bourque


Introduction To Judith Bourque
Judith Bourque has been an independent filmmaker since 1980 and film editor since 1986. Her production company works mainly with documentaries. Judith Bourque produced a 16mm film entitled “Sowing for Need or Sowing for Greed” on the genetic manipulation of food, produced an infrared meditational film entitled “Hot and Cold Mandala” and produced the TV documentary “The Real Patch Adams”. Judith Bourque is the webmaster and registrant for the therealpatchadams.com domain:

Registrant: Judith Bourque
Address: Jungfrug. 7b 114 44 Sthlm Stockholm, SE
Phone: +46 86504830
Phone: +46 733012147
Fax: +46 86638943

Judith Bourque - Conny Larsson’s Cover-Up Cult Disciple
On Conny Larsson’s official website at vedicmasterclass.org, it was claimed (twice) that Conny Larsson was a psychic “trance channel” for the immortal sage, rishi & chiranjeevin Vyasa. After bringing this information to the attention of the general public, Conny Larsson rushed to do damage control by changing his profile and by changing the written testimony of Judith Bourque (essentially falsifying her first-hand testimony as originally published on the vedicmasterclass.org domain since mid to late 2006 - February 2009). See the ‘before’ and ‘after’ screencaps:

BEFORE (relevant text is highlighted)

Conny Larsson, Sweden/Cyprus - Founder of Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Author and psychotherapist. Transchannel for ‘Vyaasa, the first Rishi’ During the Master Class Conny guided participants in the knowledge of the Vedic Mantra systems with regard to the 7 chakras of the nervous system. As Vyaasa he channeled 4000 year old knowledge for the group as a whole and at times for us as individuals. He also took us through processes to expand our levels of consciousness. conny@email.com”

AFTER (note that the relevant text was removed)

Conny Larsson, Sweden/Cyprus Founder of Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Author and psychotherapist. During the Master Class Conny guided participants in the knowledge of the Vedic Mantra systems with regard to the 7 chakras of the nervous system. He took us through processes to expand our levels of consciousness. conny@email.com”BEFORE (relevant text is highlighted)

“Meeting for the Masters’ Class in Cypress was truly inspiring and an excellent example of how to spend a meaningful holiday. We were a group of teachers from several different countries, each bringing to the class an area of acquired knowledge and experience...Conny spoke about the seven different states of consciousness and also did some trance channeling of Vyaasa, ‘the first Rishi, or Seer’. That, for sure was an extra bonus at the seminar...I really look forward to the next event of this kind that Conny organises! Judith Bourque, Holistic Therapist and Independent Filmmaker

AFTER (note that the relevant text was changed)

“Meeting for the Masters’ Class in Cypress was truly inspiring and an excellent example of how to spend a meaningful holiday. We were a group of teachers from several different countries, each bringing to the class an area of acquired knowledge and experience...Conny spoke about the seven different states of consciousness and also did some interpretations from Vyaasa, ‘the first Rishi, or Seer’. That, for sure was an extra bonus at the seminar...I really look forward to the next event of this kind that Conny organises! Judith Bourque, Holistic Therapist and Independent FilmmakerJoe Moreno personally emailed Judith Bourque twice regarding the change in her original testimony (about Conny Larsson’s trance channeling of Vyasa) and she adamantly refused to answer his queries. Therefore, it can only be concluded that Judith Bourque is purposely covering-up and suppressing information on behalf of her spiritual & psychic guru Conny Larsson. Judith Bourque:

 1. Is heavily involved in Conny Larsson’s psychic cult.

 2. Has been visiting Conny Larsson for 3+ years in Cyprus.

 3. Was personally initiated into meditation by psychic trance medium Conny Larsson.

 4. Became a Vedic Mantra Meditation Teacher under Conny Larsson’s guru-ship.

 5. Is one of two “International Coordinators” for the Master Class (the other being Conny Larsson).

 6. Is the prime organizer for Conny Larsson’s psychic & meditation conferences and seances.

 7. Advertises herself on Conny Larsson’s official vedicmasterclass.org domain as a spiritual authority.

Judith Bourque - A Spiritual Profile
Besides being a devotee of psychic trance medium Conny Larsson, Judith Bourque is also a devotee of the Indian Gurus Amma & Kalki Bhagavan (see picture below):
Judith Bourque is a self-professed spiritual authority who believes she has the power to bestow “deeksha” on spiritual adherents:
Deeksha is also called Oneness Deeksha in India and Oneness Blessing elsewhere.

Deeksha is a transfer of spiritual energy to the neocortex of the brain. Deeksha initiates a neurobiological change in the brain that when complete enables the senses to be free from the constant interference of the mind. When the senses are unclouded by the mind’s interpretations, a natural clarity of perception occurs with accompanying spontaneous feelings of joy, inner calmness and a connection to the Oneness in everything.

Deeksha is transferred by the Deeksha giver normally placing his or her hands onto the crown of the head. Experiences during the deeksha vary, sometimes strong, sometimes subtle, sometimes delayed until even days later. The recipient may experience a tingling sensation in the head, or blissful feelings running through the body, or sometimes nothing at all. Whatever the experience, the recipient can trust that the process of enlightenment has begun, a process designed for your own nature that will lead gradually (or sometimes spontaneously) into Awakening.
(Reference)

That’s right: Judith Bourque actually believes she has the power to physically change the structure of the brain and open people up to enlightenment by giving them “deeksha”. Needless to say, Kalki Bhagavan is a controversial guru who has many critical websites about him (Ref) and he is attacked in the exact manner that Conny Larsson and Ex-Devotees attack Sathya Sai Baba. As a matter of fact, Conny Larsson referred to Kalki Bhagavan in his interview with Kersten Monk and said “ We have the new Kalki with his Amma (trans. Mother) in India and his monkey tricks. Those who have left Maharishi and Sai Baba are hoping that Kalki (Avatar) will now be their image of God. They will find in time that they have lost everything on the journey, partner, home, children and money. Alas, they dare not listen to their own voices.” Conny Larsson bashed & trashed Judith Bourque’s guru and presents himself as someone higher and better than all other gurus.

Judith Bourque also solicits herself as (Refs: 01 - 02):

 • Licensed Teacher of Vedic Mantra Meditation (from Psychic Medium Conny Larsson)

 • Licensed Teacher of Re-Evaluation Counseling

 • Licensed Massage and Endermologie Therapist

 • Dream Interpreter - Dream Therapist

 • Teaches the the Esoteric Dream School dreamwork (Ref)

 • Shamanic Healing Methods

 • Shamanic Healer

 • Deeksha Giver (training from Bhagavan Kalki, India)

 • Holistic therapist and TM and Re-Evaluation Co Counseling Teacher

 • Director of Freelancefilms

 • Vedic Mantra Meditation Teacher

 • Taught the Shamanic Drum Journey, Dream Interpretation and Group Dynamics at Master Class by Conny Larsson

 • User and promoter of the QX/SCIO frequency healing device (Pro - Con)

 • International Coordinator for the Master Class


Judith Bourque - In Conclusion
Although Conny Larsson continually attempts to portray himself as a sincere and bona fide psychic trance medium, meditation master and Vedic mantra acharya, he acts very much like a cult leader who operates on the premises of suppression and cover-ups. It is a fact that Conny Larsson solicited himself as a psychic trance medium for Maharshi Vyasa. It is also a fact the Conny Larsson and Judith Bourque purposely and knowingly falsified and removed information from the vedicmasterclass.org website in a brazen attempt to cover-up and suppress Conny Larsson’s psychic trance medium claims.

Instead of giving lip service to love, truth, compassion, healing and spirituality, Judith Bourque should first practice what she preaches. Falsifying testimonies and covering-up information for her psychic Guru do not speak well for Judith Bourque’s spiritual integrity. Judith Bourque is an exemplary example of Conny Larsson’s pseudo-spirituality.