Tuesday, March 17, 2009

Conny Larssons Oärlighet Och Bedrägeri

(Click Here For The English Version)
Conny Larssons Oärlighet Och Bedrägeri
På Conny Larssons officiella hemsida vedicmasterclass.org har det två gånger hävdats att Conny Larsson var ett kanaliserande Medium (“trance channel”) för den odödlig profeten, Rishin och Chiranjeevin Vyasa. Efter att först ha gett denna information till allmänheten skyndade sig Conny Larsson att ändra uppgifterna på sin hemsida och att även ändra det skriftliga vittnesmålet av Judith Bourque (genom att förfalska hennes eget vittnesmål som ursprungligen publicerades på vedicmasterclass.org domän sedan mitten till slutet av 2006). Se nedanstående bilder från hemsidan, ‘före’ och ‘efter’:

FöRE (relevant text är markerad)

Svensk översättning:
Conny Larsson, Sverige/Cypern - Grundare av Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Författare och psykoterapeut. Andlig kanal för ‘Vyasa, den första Rishin’. Under Mästarkursen guidade Conny deltagarna i kunskapen om det Vediska Mantrasystemet med beaktande av nervsystemets sju chakras. Genom honom kanaliserar Vyasa 4000 år gammal kunskap för gruppen som helhet, och ibland för oss som individer. Han tog oss också igenom processer för att öka vår medvetandenivå. conny@email.com”

EFTER (observera att den aktuella texten togs bort)

Svensk översättning:
Conny Larsson, Sverige/Cypern - Grundare av Vedic Mantra Meditation school in Europe. - Författare och psykoterapeut. Under Mästarkursen guidade Conny deltagarna i kunskapen om det Vediska Mantrasystemet med beaktande av nervsystemets sju chakras. Han tog oss också igenom processer för att öka vår medvetandenivå. conny@email.com”FöRE (relevant text är markerad)

Svensk översättning:
“Möte för Masters’ Class på Cypern var oerhört inspirerande och ett utmärkt exempel på hur man kan spendera en meningsfull semester. Vi var en grupp lärare från flera olika länder, var och en bidrog i gruppen med sin kunskap och erfarenhet av ett område (...) Conny talade om de sju olika nivåer av medvetande och gjorde även vissa kanaliseringar av Vyasa, ”den första Rishin, eller Profeten”. Detta, om något, var en extra bonus på seminariet (...) Jag ser verkligen fram emot nästa evenemang av detta slag som Conny organiserar! Judith Bourque, Holistisk terapeut och oberoende filmskapare

EFTER (observera att den aktuella texten har ändrats)

Svensk översättning:
“Möte för Masters’ Class på Cypern var oerhört inspirerande och ett utmärkt exempel på hur man kan spendera en meningsfull semester. Vi var en grupp lärare från flera olika länder, var och en bidrog i gruppen med sin kunskap och erfarenhet av ett område (...) Conny talade om de sju olika nivåer av medvetande och gjorde även vissa tolkningar av Vyasa, ”den första Rishin, eller Profeten”. Detta, om något, var en extra bonus på seminariet (...) Jag ser verkligen fram emot nästa evenemang av detta slag som Conny organiserar! Judith Bourque, Holistisk terapeut och oberoende filmskapareConny Larssons omfattande anspråk på att vara en Andlig Medial kanal (“Trance Medium”):
Conny Larsson är en oärlig person som på ett skamlöst sätt försöker undertrycka och dölja sina tidigare påståenden om att vara ett andligt “Trance Medium”, därför att denna information fullständigt undergräver hans egen trovärdighet, samt trovärdigheten av den Anti-Sai rörelse som han grundat. Det är oomtvistat att både Barry Pittard och Robert Priddy (fanatiska smutskastare av Sai Baba) utövat påtryckningar på Conny Larsson för att dölja hans anspråk, eftersom Pittard & Priddy ofta hänvisar till synska och mediala personer som “absurda charlataner”. Slutsatsen blir naturligtvis att Conny Larsson också är en “absurda charlatan” eftersom han påstår sig vara ett “transmediet”, en synsk Healer, en lärare i Vediska mantras, en aura-läsare, en utövare av kristallpendling och en person som utför seanser!

Men tråkigt nog för dessa tre (Larsson, Pittard & Priddy) är det nu så att sanningen om Conny Larssons påståenden redan är officiell med hjälp av olika oberoende webbplatser, webbplatser som inte är associerade med Sai Baba-rörelsen. Conny Larssons mediala demonstrationer har offentliggjorts på den svenska dagstidningens Norrländska Socialdemokratens (NSD) hemsida under rubriken “Medium drog fullt hus” (Ref). Det finns flera svenska hemsidor som annonserar Conny Larssons mediala tjänster och hänvisar till honom som en som ger “mediala demonstrationer”, som bedriver “trance healing seanser”, som är ett “internationellt trance medium”, som är en person som kan “läsa auran” och diagnostisera sjukdomar med hjälp av en “andlig guide” och en kristall-pendel. Faktum är att en hemsida även publicerade bilder på Conny Larsson ner denne ger tämligen utmanande ”medial healing”. Och till råga på allt, Conny Larsson annonseras ut på hans vedicmasterclass.org domän i direkt samarbete med andra “lärare” som är självutnämnda synska, healer, mediala, clairvoyanta, sexuella healers och New Age utövare (Ref).

Verkligen synd att Conny Larsson inte hade den mediala förmågan att se konsekvenserna av hans omfattande och enträgna anspråk, ett anspråk som han annonserat ut på Internet och via olika utländska media. När Conny Larsson konfronteras med saklig information, är hans typiska tillvägagångssätt att förneka, förvränga, och förfalska. Alltså samma handlande som i sitt förhållande till hans tidigare guru Sri Sathya Sai Baba.