Tuesday, April 13, 2010

Conny Larssons tveksamma associering med Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati

(Click Here For The English Version)
Conny Larssons tveksamma associering med Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati, Guru till Maharishi Mahesh Yogi

Jag har nyligen upptäckt flera bilder av Conny Larsson poserande framför bilder av Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati (Guru till Maharishi Mahesh Yogi). Det är upprörande att Conny Larsson försöker framhäva sig själv i associering med Brahmananda Saraswati när han har intagit en negativ och kränkande ställning mot Maharishi Mahesh Yogi. Föga förvånande har denna information avsiktligt försökts undertryckas av Conny Larsson.

Klicka på följande Screencaps för att visa den ursprungliga bilden:

01 - 02 - 03 - 04

Den stora frågan är:

  • Varför har Anti-Gurun Larsson poserat framför bilder av Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati under åratal när han är samtidigt är emot Maharishi Mahesh Yogi?

  • Är Anti-Gurun Larsson nu hängiven Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati?

  • Var Anti-Gurun Larsson hängiven Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati samtidigt som han var en Sai-hängiven?

  • Varför vill Anti-Gurun Larsson framhäva sig själv i association med indiska Gurus och hinduistisk filosofi?


Det är mycket förbryllande att Conny Larsson offentligt vill associera sig själv med Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati. Efter att grundligt gjort upp Maharishi Mahesh Yogi och Sri Sathya Sai Baba lanserar sig Conny Larsson omedelbart som en Guru, leder “Master Classes”, initierar lärjungar med Vediska mantran, lär ut meditation, ger föreläsningar och seminarier om andlighet och tar på sig rollen som en Andlig Healer och ett synskt medium. Conny Larsson är också involverad i Joga Harmonia webbsida (lägg märket till alla bilder och kommentarer som ägnas åt honom). Märkligt nog, JogaHarmonias grundare och lärare är alla djupt hängivna Swami Brahmananda Saraswati. Conny Larssons fortsatta association med indiska Gurus (även efter hans avståndstagande av Maharishi och Sai Baba) belyser med tydlighet det faktum att han har en dubbelbottnad och tvetydig personlighet med djupa konflikter, (något som jag har påpekat i flera år).