Tuesday, February 3, 2009

Conny Larsson - internationellt erkänt Medium

(Click Here For English Version)
Conny Larsson - internationellt erkänt Medium
Conny Larsson lanserar sig nu som ett internationellt erkänt Medium (psychic trance medium) och en Medial Healer!


Relevant textutdrag:

TRANSHEALING SEANS
med det internationella transmediet CONNY LARSSON.
1 februari 19.00

Conny kommer till Umeå för att leda oss till en egen erfarenhet av gränslandet mellan liv -(död)- liv. Du som är intresserad infinner dig i god tid.

Genom övningar kommer du efter föredraget, att själv få lära dig vandra genom de 5 aurakropparna och delges verktygen, hur du skall kunna göra detta på daglig basis. Conny kommer också att demonstrera hur vi med kristallpendel kan uppmäta de olika spänningar som finns i den enskildes aurasystem.

Han förklarar för oss, hur vi kan lösa upp de blockeringar som står i vägen för vårt eget upplevande av den kosmiska verkligheten. Det tidigare ”övernaturliga ” kommer bli en naturlighet för oss alla, enkelt att erfara.

Transhealing kommer att förevisas på utvalda personer i publiken.

Han pratar också om meditation som är en ovärderlig tillgång för läkning av kropp och själ, för att öka livsenergin och skapa ett ökat välbefinnande.

Lokal: Mimerskolan, Kungsg 75
Pris: Medlemmar 60:- övriga 100:-
Information: Maritha 090-49326

PRIVAT SITTNING TRANSHEALING
med det internationella transmediet
CONNY LARSSON.
1-6 februari

Conny kommer också ha privata sittningar för dig som så önskar. För detta krävs tidsbeställning i förtid.

Han har tillsammans med sin guide utarbetat en behandlingsmetod som går ut på att de diagnostiserar de verkliga orsakerna till problemen i en människas liv. Han använder sig av den kraftiga kristallpendeln som förstärkare under själva diagnostiserandet och gör en tydlig genomgång av varje chackra för att se var blockeringen/arna sitter och därefter inleds själva behandlingen genom transhealing där hans guide vägleder.

Lokal: Kungsg 42, källarvåningen
Pris: 600 kr
Information och anmälan: Maritha 090-49326

WORKSHOP MED MEDITATIONSUNDERVISNING, SAMTPENDEL OCH AURADIAGNOSTIK
med det internationella transmediet
CONNY LARSSON.
3-4 februari
Tider meddelas senare

Conny håller som vanligt en workshop/kurs med meditationsundervisning, där han lär oss mer om meditationens läkande kraft. Denna gång ingår även fler delar med pendel och auradiagnostik.

Under helgen har han Steg 1 till Steg 9. Kursen ger oss fördjupad kunskap om meditationens möjligheter att ge tillgång till vår fulla kapacitet. Meditationsgrupperna kommer att delas in i två eller tre delar. Steg 1-3 och 4-6 samt 7-9. Blir det för få i grupperna, gör vi två grupper, då 1-4 och 5-9.

Steg 1-3: Conny lär ut en enkel meditationsteknik som han varvar med föredrag om andlighet och pendel och auradiagnostik. För de som gått steg 1 eller har erfarenhet av minst ½- års meditation enl. TM- metoden sedan tidigare lär han under helgen ut en fortsättning på meditationsmetoden.

Steg 4-9: Ytterligare fördjupningar av kunskapen för de som gått tidigare steg. Conny lär oss bl.a. ett meditationsstödjande yoga program.

Vilken nivå man väljer beror på vilka tidigare steg man gått eller hur pass stor meditationsvana man har sedan tidigare av andra metoder. är man osäker kan indelning i grupper ske efter första kvällens introduktion med Conny.

Conny Larsson är skicklig på att förmedla sitt kunnande och sina erfarenheter, vilket han visat i flera radio och TVframträdande. Under dagarna får du tillfälle att uppleva hans visdom, hans humor men framför allt hans kärleksfulla värme och omtanke om alla. Conny är inspiratör av stora mått och han vågar gå nya vägar samt har full tillit till den inre rösten. Han ingår numera i Humanity team som Neal Donald Walsh har startat i varje land, och där Conny ingår i den svenska styrelsen.

Lokal: Lokal meddelas senare
Pris: 500 kr oavsett nivå
Information och anmälan: Maritha 090-49326

References: HTML Cache - Original PDF File

I denna artikel från 2007 (återfinns på: Du Människa, en webbplats som främjar synska och mediala personer) hävdas det uttryckligen att Conny Larsson:

  1. Genomför trance healing “seanser”.

  2. Kan kontakta avlidna.

  3. Lär andra hur man använder en Kristall-pendel.

  4. Lär andra hur man “diagnostiserar” blockeringar i auran.

  5. Visar upp sin trance Healing på “utvalda individer” offentligt.

  6. Påstår att vi alla har en “kosmisk verklighet”.

  7. Undervisar ett meditationsprogram i nio steg där eleverna måste gå från en lägre nivå till en högre för att utvecklas, detta med hjälp av TM-rörelsens meditationsteknik (Transcendental Meditation).

  8. Sitter i den svenska styrelsen för Neal Donald Walsh’s organisation “Humanity Team”.

  9. Bedriver privata “trance healing” sessioner där en Ande hjälper honom att diagnostisera klienternas problem.

  10. Analyserar chakran för blockeringar.


Det är verkligen underligt att Conny Larsson (en systematisk kritiker av Gurus och sekter) nu lanserar sig själv som ett internationellt erkänt andligt Medium som undervisar i meditation baserat på Maharishi Mahesh Yogi’s TM-teknik. För dem som inte vet är Conny Larsson en tidigare anhängare av Maharishi Mahesh Yogi och en nuvarande lärjunge till Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati (Maharishi’s guru).


Conny Larsson hävdar också att han har en andlig guide, en Ande som hjälper honom i hans “trance” healing sessioner. Conny Larsson säger sig se döda människor, höra döda människors röster i sitt huvud, se andar, gå in i transtillstånd, utföra seanser och tillåter den odödliga profeten Rishi Vyasa att tala genom honom. Conny Larsson tar också 500-600 kronor i avgift för sina andliga tjänster.

Detta är alltså samma kille som älskar att slå ner på andra för att de är hängivna gurus och sekter. Tydligen anser Conny Larsson att det är OK för andra att tro att han är ett världskänt Medium (även om han vägrar att visa upp sina påstådda mediala färdigheter inför vetenskapsmän) men anser att det är fel att tro på Gurus.

Patetiskt.