Sunday, September 28, 2008

Conny Larsson INTERNATIONALLY Renown Psychic

(Klicka Här För Svenska)
Conny Larsson INTERNATIONALLY Renown Psychic
Conny Larsson is now being solicited as an internationally reknown psychic trance medium and psychic trance healer (click on thumbnail to enlarge)!


Relevant Text Extracts In Swedish:

TRANSHEALING SEANS
med det internationella transmediet CONNY LARSSON.
1 februari 19.00

Conny kommer till Umeå för att leda oss till en egen erfarenhet av gränslandet mellan liv -(död)- liv. Du som är intresserad infinner dig i god tid.

Genom övningar kommer du efter föredraget, att själv få lära dig vandra genom de 5 aurakropparna och delges verktygen, hur du skall kunna göra detta på daglig basis. Conny kommer också att demonstrera hur vi med kristallpendel kan uppmäta de olika spänningar som finns i den enskildes aurasystem.

Han förklarar för oss, hur vi kan lösa upp de blockeringar som står i vägen för vårt eget upplevande av den kosmiska verkligheten. Det tidigare ”övernaturliga ” kommer bli en naturlighet för oss alla, enkelt att erfara.

Transhealing kommer att förevisas på utvalda personer i publiken.

Han pratar också om meditation som är en ovärderlig tillgång för läkning av kropp och själ, för att öka livsenergin och skapa ett ökat välbefinnande.

Lokal: Mimerskolan, Kungsg 75
Pris: Medlemmar 60:- övriga 100:-
Information: Maritha 090-49326

PRIVAT SITTNING TRANSHEALING
med det internationella transmediet
CONNY LARSSON.
1-6 februari

Conny kommer också ha privata sittningar för dig som så önskar. För detta krävs tidsbeställning i förtid.

Han har tillsammans med sin guide utarbetat en behandlingsmetod som går ut på att de diagnostiserar de verkliga orsakerna till problemen i en människas liv. Han använder sig av den kraftiga kristallpendeln som förstärkare under själva diagnostiserandet och gör en tydlig genomgång av varje chackra för att se var blockeringen/arna sitter och därefter inleds själva behandlingen genom transhealing där hans guide vägleder.

Lokal: Kungsg 42, källarvåningen
Pris: 600 kr
Information och anmälan: Maritha 090-49326

WORKSHOP MED MEDITATIONSUNDERVISNING, SAMTPENDEL OCH AURADIAGNOSTIK
med det internationella transmediet
CONNY LARSSON.
3-4 februari
Tider meddelas senare

Conny håller som vanligt en workshop/kurs med meditationsundervisning, där han lär oss mer om meditationens läkande kraft. Denna gång ingår även fler delar med pendel och auradiagnostik.

Under helgen har han Steg 1 till Steg 9. Kursen ger oss fördjupad kunskap om meditationens möjligheter att ge tillgång till vår fulla kapacitet. Meditationsgrupperna kommer att delas in i två eller tre delar. Steg 1-3 och 4-6 samt 7-9. Blir det för få i grupperna, gör vi två grupper, då 1-4 och 5-9.

Steg 1-3: Conny lär ut en enkel meditationsteknik som han varvar med föredrag om andlighet och pendel och auradiagnostik. För de som gått steg 1 eller har erfarenhet av minst ½- års meditation enl. TM- metoden sedan tidigare lär han under helgen ut en fortsättning på meditationsmetoden.

Steg 4-9: Ytterligare fördjupningar av kunskapen för de som gått tidigare steg. Conny lär oss bl.a. ett meditationsstödjande yoga program.

Vilken nivå man väljer beror på vilka tidigare steg man gått eller hur pass stor meditationsvana man har sedan tidigare av andra metoder. är man osäker kan indelning i grupper ske efter första kvällens introduktion med Conny.

Conny Larsson är skicklig på att förmedla sitt kunnande och sina erfarenheter, vilket han visat i flera radio och TVframträdande. Under dagarna får du tillfälle att uppleva hans visdom, hans humor men framför allt hans kärleksfulla värme och omtanke om alla. Conny är inspiratör av stora mått och han vågar gå nya vägar samt har full tillit till den inre rösten. Han ingår numera i Humanity team som Neal Donald Walsh har startat i varje land, och där Conny ingår i den svenska styrelsen.

Lokal: Lokal meddelas senare
Pris: 500 kr oavsett nivå
Information och anmälan: Maritha 090-49326

References: HTML Cache - Original PDF File

In this 2007 article (located on Du Människa, a website promoting psychics, mediums and channelers), it specifically claimed that Conny Larsson:

  1. Conducts trance healing "seances".

  2. Can contact the dead.

  3. Teaches others how to use crystal pendulums.

  4. Teaches others how to "diagnose" blockages in auras.

  5. Will demonstrate his trance healings on "selected individuals" in public.

  6. Claims we all possess a "cosmic reality".

  7. Teaches a nine-step meditation program in which students must pass lower steps in order to advance to higher steps using the TM (Transcendental Meditation) technique.

  8. Is on the Swedish board for Neal Donald Walsh's "Humanity Team".

  9. Conducts private trance healing sessions, in which a Spirit Guide helps him to diagnose the real problems with his clients.

  10. Analyzes chakras for blockages.


It is indeed pecular that Conny Larsson (a systemtic basher of gurus and cults) has now set himself up as an internationally renown psychic who teaches meditation classes based on Maharishi Mahesh Yogi's TM technique. For those who do not know, Conny Larsson is a former follower of Maharishi Mahesh Yogi and is a current disciple of Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati (Maharishi's guru).

Conny Larsson also claims that he has a spirit guide who assists him in his "trance" healing sessions. That's right, Conny Larsson claims to see dead people, hear dead people's voices in his head, see spirits, enter trances, perform seances and allows the immortal rishi Vyasa to speak through him. Conny Larsson also charges 500-600 Swedish Krona for his psychic services (equivalent to US $73 - US $90).

This is the same guy who loves to trash and bash others for being true-believers in gurus, sects and cults. Apparently, Conny Larsson thinks it is OKAY for others to believe he is a world-renown psychic (although he has failed and refuses to demonstrate his alleged psychic skills to the scientific community) but believes it is WRONG to believe in gurus.

Pathetic.

RELATED “EXPERTS” LINKS:
- Indian Skeptic & Atheist Promotes Psychic Trance Medium
- Anti-Cult Expert Endoses Self-Proclaimed Prophet
- FECRIS Endorses Psychic Psychotherapist
- Psychologist Asa Samsioe Endorses Psychic Channeler
RELATED “PSYCHIC CLAIMS” LINKS:
- Conny Larsson INTERNATIONALLY Renown Psychic
- Is Conny Larsson Becoming A Cult Leader?
- Conny Larsson - Trance Channel For Vyasa
- Conny Larsson's Funny Psychic Healings In Oct. 2006
- Conny Larsson's 10,000 Students