Thursday, December 18, 2008

Basava Premanand stoder Andligt Medium

(Click Here For English Version)
Indisk skeptiker och ateist stöder Andligt Medium Conny Larsson:

Som av en komisk tillfällighet har Basava Premanand (en fanatisk rationalist, skeptiker, ateist och Sai Baba kritiker sedan flera decennier) publicerat Conny Larssons bok “Behind The Clown’s Mask” (svensk titel: “Bakom Clownens Mask”). En bok som är mycket kritisk till den indiska gurun Sri Sathya Sai Baba (Ref).

I sitt försök att svärtat ner Sri Sathya Sai Baba, har en godtrogen Basava Premanand publicerat och skapat trovärdighet åt en bok av Conny Larsson, en man som öppet påstår sig vara:

 1. Bisexuell, vilket innebär att han både är heterosexuell och homosexuell (något som Conny Larsson själv gått ut med offentligt på Internet och i olika svenska tidningar).

 2. Ett internationellt känt kanaliserande medium för profetens Vyasas ande (Refs: 01 - 02).

 3. En internationellt känd medial och synsk person som kan ta kontakt med döda människor, se döda människor och höra döda människors röster i sitt huvud (Refs: 01 - 02 - 03).

 4. En internationellt känd andlig Healer (Refs: 01 - 02 - 03)

 5. Ett medium som kan kontakta andar av avlidna sällskapsdjur (Ref).

 6. En yoga instruktör (ett påstående på Internet).

 7. En person som utför (och tar betalt för) privata “trance healing” sessioner där en Ande hjälper honom att diagnostisera klienternas problem (Ref).

 8. En meditationslärare (Ref).

 9. En person som undervisar (och tar betalt för) ett meditationsprogram i nio steg där eleverna går från en lägre nivå till en högre, med hjälp av TM-rörelsens meditationsteknik (Transcendental Meditation) som han lärt av Maharishi Mahesh Yogi (Ref).

 10. En lärare i kunskapen om Vediska mantran (Refs: 01 - 02).

 11. En person som tar betalt för att diagnostisera människors sjukdomar med hjälp av en kristall-pendel (Ref).

 12. En person som lär ut hur man använder en Kristall-pendel (Ref).

 13. En person som tar betalt för att lösa upp blockeringar i människors chakran (subtila och osynliga energicentra i kroppen) (Ref).

 14. En person som lär människor att “diagnostisera” blockeringar i auran (Ref).

 15. En person som hävdar att piercning påverkar akupunktur- och meridianpunkter och är skadligt på “cellulär nivå” (Ref).

 16. En före detta Sai Baba lärjunge, numera hängiven Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati (Ref).

 17. En person som påstår sig ha 10 000 lärjungar (Ref).

 18. En person som genomför healing-seanser (Ref).

 19. En person som är styrelsemedlem i den svenska styrelsen för Neal Donald Walsh’s organisation “Humanity Team”. Neal Donald Walsh har skrivit och publicerat många böcker med hans påstådda “samtal med Gud” (Ref).

 20. En tidigare professionell skådespelare i Sverige, ihågkommen som clownen “Beppo” (skulle inte den skådespelarkompetensen komma väl till pass för att skapa en övertygande bild av sig själv som ett andligt medium?).

 21. En psykoterapeut (som framställer sig som en auktoritet som kan tolka känslor och tankeprocesser, och därigenom kan påverka och manipulera andra att tro på hans påstådda mediala förmågor).

 22. En person som varnar sin publik för “charlataner” som kräver stora summor pengar, trots att han själv vanligtvis drar in ca 9 000 kr i bara entréavgifter. Därtill kommer 500 kr (per person) för enskilda mediala sessioner och 400 kr (per person) för helgekurser i meditation (Ref).

 23. En person som hårdnackat vägrar underkasta sig vetenskapliga observationer eller tester för att bekräfta hans påstådda synska förmågor.


Eftersom Basava Premanand blint tror på allt och alla som motsätter sig Sathya Sai Baba, har han uppenbarligen misslyckats med att upptäcka Conny Larssons bakgrund: ett självutnämnt andligt Medium. Basava Premanand trodde alltså på, godkände och publicerade Conny Larssons Anti-Sai Baba-bok. Inte bara det, Basava Premanand har publicerat material rörande den “synska och mediala” Conny Larsson i sin indiska tidning Skeptic magazine, och har även skickat kopior av Conny Larssons bok till högt uppsatta indiska tjänstemän och hans prenumeranter. Verkligen lustigt! En skeptiker och ateist som bekräftar ärligheten och trovärdighet hos ett självutnämnt synskt medium! Det kan knappast bli mycket tokigare än detta, gott folk!

Men Basava Premanands tokiga beteende är nog inte så förvånande. Premanand är en ärekränkare som bryr sig mindre om sanningen än om sin agenda av ärekränkningar, smädelser och förtal (Ref).

Basava Premanand anser att synska personer är lögnare och bedragare:
Basava Premanand är (enligt honom själv) övertygad om att så kallade botare, kanaliserande medier, synska personer, healer, mantra-lärare, kristal-healer, (allt det som Conny Larsson påstår sig vara), är lögnare och bedragare som lurar andra för att uppnå berömmelse och förmögenhet (Ref). Därför har Basava Premanand nu gjort det klart för mig att Conny Larsson är en lögnare och bedragare som lurar andra för berömmelse och pengar. Tack herr Basava Premanand.

Basava Premanand har till och med erbjudit 100 000 Indiska Rupies till var och en som kan visa upp någon typ av synska, övernaturliga eller paranormala förmågor, underställt hans observationer (Ref). Har Basava Premanand bekräftat Conny Larssons mediala förmågor? Om inte (och det har han aldrig hävdat att han gjort i sin indiska tidskrift), varför anser han då att Conny Larsson är så trovärdig, ärlig och så övertygande att han publicerade hans bok? Har det att göra med det faktum att Conny Larsson, enligt honom själv, är en multimiljonär? (Ref).

Det behöver knappast tilläggas att Basava Premanands associering med Conny Larsson rimmar illa med hans så kallade “rationalism”, “skepticism” och “ateism”. Det verkar som Basava Premanand är en pseudo-rationalist, pseud-skeptiker och pseudo-ateist som är beredd att kompromissa bort sin pseudovetenskapliga övertygelse genom att publicera en bok av ett andligt kanaliserande medium som påstår att den odödliga profeten Vyasa talar genom honom. Om Premanand anser att synska personer är lögnare och bedragare, vad gör då Conny Larssons anklagelser mot Sathya Sai Baba mer trovärdiga än hans anspråk på att vara ett kanaliserande medium?

Basava Premanand är en Anti-Sai tok och en clown som försöker beskriva sig själv som en “rationell” röst mot vidskepelse. Det behöver knappast tilläggas att även före detta anhängare av Sai Baba vägrar att säga ett enda ord om Conny Larssons mediala och kult-liknande anspråk. Men sanningen är nu offentlig och det finns inget som kan hejda den.